پاورپوینت قوانین ومقررات انضباطی -92 اسلاید

پاورپوینت قوانین ومقررات انضباطی -92 اسلاید

پاورپوینت قوانین  ومقررات انضباطی -92 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

قانون:

قانون مجموعه ای از قواعد الزام آوری است که به وسیله مجالس ويژه تصویب می گردد اگر در اين تعريف به جاي عبارت مجالس ويژه مراجع صلاحيت دار گذارده شود تعريف قانون به معناي اعم بدست مي‌آيد.

 

انواع قانون:

1- قانون اساسي

2- قوانين عادي

 3-آيين نامه ها و بخش نامه هاي اداري

 4- معاهدات بين المللي

5- احكام دادگاههاي  دادگستر

 6- عرف، ‌عادت و منابع معتبراسلامي

 

جرم چيست؟

 تخلف اداري چيست؟

 

جرایمي كه محروميت اجتماعي ايجاد مي كند

ماده 62 مکرر ق. م. ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم

2- محکومان به شلاق درجرایم مشمول حد ، یکسال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون گزار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح میباشد از قبیل :

الف ) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی ، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری .

ب ) عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن بموجب قانون انتخاب میشوند .

...

 

شرايط قانوني انجام اعمال پزشکي

شرايط قانوني انجام اعمال درماني

در صورت عدم رعایت شرايط قانوني انجام اعمال پزشکي

 نظارت قوه قضائیه

نحوه ی تشكيل هيات ها 

شرايط انتخاب اعضا

انواع تخلفات اداری

اختلاس

تصرف غيرقانوني

9- تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

حدود تبعيت مامور از آمر قانوني

رشوه

مجازات:

2- منع داشتن دو شغل

نحوه‌ ی اعتراض به آرای صادره و شكايت از

 اعضای هيات به هیات عالی نظارت

نحوه شكايت از آرای  هيات ها به ديوان عدالت اداري

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


خرید آنلاین