پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته -42 اسلاید

پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته -42 اسلاید

پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته -42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

مقدمه

در تئوری سازمان کمتر اصطلاحاتی وجود دارد که مانند بوروکراسی در بین عموم به طور ضمنی معنا و مفهوم منفی را تداعی کند.اما بوروکراسی مترادف با عدم کارایی نیست. اگر ما می گوییم: اداره وصول مالیات، نمود یک بوروکراسی است، ممکن است بلافاصله عدم کارایی در ذهن بیشتر افراد تداعی شود که دلالت بر ویژگی هایی از قبیل، کاربرد سخت گیرانه قوانین، فرار از مسئولیت، غیر شخصی بودن، کاغذ بازی، عدم تمایل به تغییر و ... دارد.

بوروکراسی صرفاً یک ساختار سازمانی است. فی نفسه خوب یا بد نیست، در بعضی مواقع کارآمد نیست، و در بعضی از موقعیت ها از کارایی بالا برخوردار است.

 

بوروکراسی وبر

واژه بوروکراسی نخستین بار شخصی به نام دوگورنی در سال 1745 بکار برد.او به واژه فرانسوی bureau  معنی میز تحریر، دفتر و اداره،  به پسوند cracy معنای حکومت را افزود. عناصری از بوروکراسی در فرهنگ های کهن مانند مصر باستان و چین وجود داشته است. همچنین امپراطوری های هخامنشی، ساسانی و روم را تنها می شد از طریق ساختارهای پیچیده و دیوان سالارانه اداره کرد. نظریه کلاسیک در مورد بوروکراسی، بوسیله جامعه شناس آلمانی یعنی ماکس وبر مطرح گردید. وی در صدد توصیف یک سازمان آرمانی بر آمد. سازمانی که کاملا عقلایی بوده و بتواند حداکثر کارایی از عملیاتش حاصل نماید.

 

 تعریف اولیه وبر از بوروکراسی

ویژگی های ذیل، فلسفه بوروکراسی یا سازمان آرمانی (ایده آل ) وبر را شکل می دهند. ولی این مدل به جای اینکه شرحی واقعی از اینکه سازمان ها چگونه ساختار بندی می شوند باشد، یک فرضیه بود. به این معنی که وبر سازمان نمونه یا متوسط را تعریف نمی کرد، او ویژگی هایی را تعریف می کرد که بر اساس آن نوع ایده آل سازمان کارا را می توان ایجاد کرد.

تقسیم کار

سلسله مراتب اختیار مشخص

رسمیت زیاد

ماهیت غیر شخصی

تصمیمات استخدامی بر اساس شایستگی

مسیرهای شغلی برای کارکنان

تمایز بارز بین زندگی شخصی و سازمانی اعضاء

تقسیم کار

سلسله مراتب اختیار مشخص

رسمیت زیاد

ماهیت غیر شخصی

مسیرهای شغلی برای کارکنان

مدل های بوروکراسی

مرتون((Merton Model:

مدل سلزنیک (Selznik Model):

مدل کولدنر ((Couldener Model:

ویژگی های مثبت بوروکراسی

تبعات غیر کارکردی (مخل) بوروکراسی

جابجایی هدف

1-دیدگاه رابرت مرتون:

2-دیدگاه فیلیپ سلزنیک:

...

 

سرخوردگی ارباب رجوع بوروکراسی

آیا بوروکراسی یک دایناسور ساختاری است؟

فرا رسیدن مرگ بوروکراسی

4- تغییر در رفتار مدیریتی

 

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

 

 


خرید آنلاین