پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت ارزشیابی عملکرد کارکنان -35 اسلاید

پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت ارزشیابی عملکرد کارکنان -35 اسلاید

پاورپوینت رويكرد نوين به مديريت ارزشیابی عملکرد کارکنان -35 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 آقاي دراكر: چالشهای قرن 21

 آئین های نوین مدیریت
خرید آنلاین